บทว่าด้วยการถือศีลอด - ความหมาย หุก่ม และความประเสริฐ

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

บทว่าด้วยการถือศีลอด - ความหมาย หุก่ม และความประเสริฐ จากหนังสือเชคอัตตุวัยญิรีย์

ส่งฟีดแบ็ก