บทว่าด้วยการถือศีลอด - สิ่งที่รังเกียจให้กระทำ สิ่งที่จำเป็นต้องกระทำ และสิ่งที่สามารถกร

คำอธิบาย

บทว่าด้วยการถือศีลอด - สิ่งที่รังเกียจให้กระทำ สิ่งที่จำเป็นต้องกระทำ และสิ่งที่สามารถกระทำได้ จากหนังสือเชคอัตตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก