พวกเขากล่าวถึงนบีมุฮัมมัดอย่างไร

คำอธิบาย

พวกเขากล่าวถึงนบีมุฮัมมัดอย่างไร เป็นบทความที่ชี้แจงถึงความเป็นนบีและเราะสูลท่านสุดท้ายของมุฮัมมัด และตอบโต้ผู้ที่ไส่ใคล้ท่าน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก