หุก่มซะกาตฟิฏเราะฮฺ

คำอธิบาย

หุก่มซะกาตฟิฏเราะฮฺ จากหนังสือ อัลวะญีซ ฟี ฟิกฮิสุนนะฮฺ วัล กิตาบิลอะซีซ

Download
ส่งฟีดแบ็ก