จงเข้าหาอัลลอฮฺ แล้วพระองค์จะทรงรักท่าน

คำอธิบาย

จงเข้าหาอัลลอฮฺ แล้วพระองค์จะทรงรักท่าน

ส่งฟีดแบ็ก