นี่คือบ้านของท่านในสวรรค์

คำอธิบาย

คำอธิบายหะดีษซึ่งมีใจความว่าท่านนบีรับรองว่าผู้ที่ละเว้นการโกหกจะได้รับบ้านในสวรรค์ตอบแทน

ส่งฟีดแบ็ก