การสั่งกำชับให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีและห้ามปรามจากสิ่งที่ชั่ว

ส่งฟีดแบ็ก