คู่มือผู้ประกอบพิธีหัจญ์

คำอธิบาย

คู่มือผู้ประกอบพิธีหัจญ์ อธิบายขั้นตอนการประกอบพิธีหัจญ์ตั้งแต่วันที่ 8-13 ซุลหิจญะฮฺ ด้วยภาษาง่ายๆ

ส่งฟีดแบ็ก