บัญญัติว่าด้วยการเชือดอุฎหิยะฮฺและอีดอัฎหา

คำอธิบาย

ความปบัญญัติว่าด้วยการเชือดอุฎหิยะฮฺและอีดอัฎหาระเสริฐของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก