บัญญัติว่าด้วยการเชือดอุฎหิยะฮฺและอีดอัฎหา

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

ความปบัญญัติว่าด้วยการเชือดอุฎหิยะฮฺและอีดอัฎหาระเสริฐของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก