ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺและการงานในช่วงเวลานี้

คำอธิบาย

บทความเรื่องความประเสริฐของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺและการงานในช่วงเวลานี้ รวมไปถึงการเชือดอุฎหิยะฮฺและวันอีด

Download
ส่งฟีดแบ็ก