การเชือดอุฎหิยะฮฺ ความประเสริฐและหุก่ม

คำอธิบาย

บทความเรื่องการเชือดอุฎหิยะฮฺ ความประเสริฐและหุก่ม

ส่งฟีดแบ็ก