อุละมาอ์ท่านกล่าวถึงตัวบทเกี่ยวกับคุณลักษณะไว้เช่นไร

คำอธิบาย

อธิบายถึงหลักศรัทธาแบบอะฮฺลุสสุนนะฮฺในเรื่องของเตาหีดพระนามและคุณลักษณะ

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก