หิญาบ

คำอธิบาย

อิสลามให้เกียรติสตรี และปกป้องรักษาสตรีอย่างดี หิญาบเป็นการเพิ่มคุณค่าของสตรี

ส่งฟีดแบ็ก