อนุญาตให้อ่านด้วยภาษาจีนในละหมาดได้หรือไม่

ส่งฟีดแบ็ก