ตักเตือนจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเดือนมุหัรรอม

คำอธิบาย

ตักเตือนจากข้อผิดพลาดและบิดอะฮฺที่เกิดขึ้นในเดือนมุหัรรอม

ส่งฟีดแบ็ก