สิ่งปกป้องที่งมงาย

คำอธิบาย

ความเชื่ออย่างงมงายและผิดๆว่าของขลังต่างๆนั้นจะสามารถปกป้องเจ้าของให้รอดพ้นจากภยันตรายได้

Download
ส่งฟีดแบ็ก