ความประเสริฐของวันอาชูรอและเดือนมุหัรรอม

คำอธิบาย

ความประเสริฐของวันอาชูรอและเดือนมุหัรรอม และบิดอะฮฺบางประการที่กระทำในเดือนนี้

ส่งฟีดแบ็ก