การแสดงความโศกเศร้าเสียใจของรอฟิเฎาะฮฺในเดือนมุหัรร็อม (2)

คำอธิบาย

การแสดงความโศกเศร้าเสียใจของรอฟิเฎาะฮฺในวันอาชูรอเดือนมุหัรร็อม เป็นบิดอะฮฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก