การอิบาดะฮฺในอิสลาม

คำอธิบาย

บทความนีพูดถึง(1)หิกมะฮฺการสร้างมนุษย์และญิน (2) ความหมายของ"อิบาดะฮฺ" (3) การแสดงถึงการอิบาดะฮฺในอัลกุรฺอ่าน (4) การอิบาดะฮฺอยู่บนพื้นฐานการระงับ(นอกจากที่จะมีตัวบทจากอัลกุรฺอ่านและซุนนะฮฺ) (5) ความครอบคลุมของอิบาดะฮฺ (6) หลักการของอิบาดะฮฺ (7) สถานะของเงื่อนไขทั้งสามในหัวของบ่าว (8) เงื่อนไขการทำอิบาดะฮฺ (9) ประเภทของอิบาดะฮฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก