ผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือผู้ยำเกรง

คำอธิบาย

ผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือผู้ยำเกรง

Download
ส่งฟีดแบ็ก