การรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม

คำอธิบาย

- วิธีการปฏิบัติตามท่านนบีตามแนวทางของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
- อธิบายเกี่ยวกับการรักนบี
- กล่าวเตือนถึงบิดอะฮฺการทำเมาลิด

ส่งฟีดแบ็ก