การทำความสะอาด

คำอธิบาย

การทำความสะอาด: จากหนังสือ "มุคตะศ็อรฺ อัลฟิกหฺ อัลอิสลามีย์"

Download
ส่งฟีดแบ็ก