สุนะนุล ฟิฏเราะฮฺ

คำอธิบาย

คัดจากหนังสือ "มุคตะศ็อรฺ อัลฟิกหฺ อัลอิสลามีย์" จากเรื่อง "ความสะอาด"

ส่งฟีดแบ็ก