การลูบบนร้องเท้าคุฟ

คำอธิบาย

คัดจากหนังสือ "มุคตะศ็อรฺ อัลฟิกหฺ อัลอิสลามีย์" เรื่อง "ความสะอาด"

ส่งฟีดแบ็ก