ความหมายและหุก่มของอุมเราะฮฺ

คำอธิบาย

แปลจากหนังสือ "มุคตะศ็อร อัลฟิกหฺ อัลอิสลามีย์"

ส่งฟีดแบ็ก