อัลกุรอาน คัมภีร์ของอัลลอฮฺที่ถูกประทานให้กับศาสนฑูตของพระองค์

คำอธิบาย

อัลกุรอาน คัมภีร์ของอัลลอฮฺที่ถูกประทานให้กับศาสนฑูตของพระองค์

ส่งฟีดแบ็ก