การอภัยโทษอย่างล้นพ้นของพระผู้อภิบาลถึงแม้ปวงบาปของบ่าวจะมากมาย

คำอธิบาย

การอภัยโทษอย่างล้นพ้นของพระผู้อภิบาลถึงแม้ปวงบาปของบ่าวจะมากมาย

ส่งฟีดแบ็ก