บทเรียนจากชีวประวัติศาสนทูต - สงครามค็อนด็อก (อะห์ซาบ)

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในสงครามค็อนด็อก (สงครามสนามเพลาะ) หรือที่เรียกว่า สงคราม อะห์ซาบ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก