บทเรียนจากชีวประวัติศาสนทูต - สงครามบะนี มุสฏอลิก

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในสงครามบะนี มุสฏอลิก

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล