บทเรียนจากชีวประวัติศาสนทูต - สัญญา หุดัยบียะฮฺ

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในเหตุการณ์สนธิสัญญาหุดัยบิยะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล