บทเรียนจากชีวประวัติศาสนทูต - การส่งสารไปยังเจ้าเมืองต่างๆ

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในเหตุการณ์การส่งสารเชิญชวนสู่อิสลาม ไปยังกษัตริย์และเจ้าเมืองต่างๆ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

แหล่งอ้างอิง:

วิทยุวามีย์ www.wamythai.org