บทเรียนจากชีวประวัติศาสนทูต - สงคราม มุอฺตะฮฺ

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในเหตุการณ์สงคราม มุอฺตะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล