เสียงเรียกจากพระเจ้า บท อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 264

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์อิดรีส อุมัร ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นการอธิบายโองการที่ 264 จากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ เป็นเสียงเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเตือนบรรดาผู้ศรัทธามิให้ลำเลิกบุญคุณจากสิ่งที่ได้บริจาคไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล