แท้จริงอัลลอฮฺได้ยกระดับของชนหลายๆกลุ่มด้วยคัมภีร์เล่มนี้

ส่งฟีดแบ็ก