สิ่งใดที่เราะสูลนำมาก็จงรับไว้ สิ่งใดที่ท่านห้ามก็จงหยุดกระทำเสีย 2

ส่งฟีดแบ็ก