ฟิกฮฺว่าด้วยอุมเราะฮฺอย่างย่อ

คำอธิบาย

ฟิกฮฺว่าด้วยอุมเราะฮฺอย่างย่อ อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการทำอุมเราะฮฺ ตามคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ในแบบฉบับของสะลัฟ รวมทั้งอธิบายประเด็นใหม่ๆ ร่วมสมัยเกี่ยวกับอุมเราะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก