การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและการขัดเกลาจิตใจ (ก)

ผู้บรรยาย : หุเสน สะละฟี

ส่งฟีดแบ็ก