อ่านมะตันอัลตุหฺฟะฮฺอัลสัมนูดิยะฮฺฟีตัจวีดอัลกะลิมาตอัลกุรอานิยะฮฺ

คำอธิบาย

อ่านมะตันอัลตุหฺฟะฮฺอัลสัมนูดิยะฮฺฟีตัจวีดอัลกะลิมาตอัลกุรอานิยะฮฺ เป็นชิอิรเกี่ยวกับตัจวีดอัลกุรอาน มีจำนวน 237 เบต เขียนโดยเชคอิบรอฮีม อาลี อัลสัมนูดีย์ อ่านโดยมะชารี รอชิด อัลอัฟฟาสีย์

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก