อ่านมะตันอัลอัรบะอีน อัลนะวะวียะฮฺ

คำอธิบาย

อ่านมะตันอัลอัรบะอีน อัลนะวะวียะฮฺ ประกอบด้วย 42 หะดีษเกี่ยกวับรากฐานของอิสลาม และกฎเกณฑ์ของหุกมต่างๆ

ส่งฟีดแบ็ก