ความกลัวจากชิริก

คำอธิบาย

บทบรรยายว่าด้วยความจำเป็นต้องดูแลตนจากชิริก ทั้งนี้เพราะมันเป็นบาปใหญ่ที่สุด และเป็นเหตุให้ตกนรกนิรันดร์

ส่งฟีดแบ็ก