ผู้ล้มละลายที่แท้จริง

คำอธิบาย

ผู้ล้มละลายที่แท้จริง อธิบายความหมายหะดีษที่ท่านนบีกล่าวถึงผู้ล้มละลายในวันอาคิเราะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก