อย่าได้ขัดแย้งกันเพราะพวกเจ้าจะพ่ายแพ้

ส่งฟีดแบ็ก