คำเตือนให้ห่างจากความวุ่นวาย

คำอธิบาย

อธิบายเหตุที่ทำให้เกิดฟิตนะฮฺความวุ่นวายอย่างมากมายในยุคสุดท้ายของโลก และหนทางที่จะทำให้ปลอดภัยจากความวุ่นวาย

ส่งฟีดแบ็ก