ทางออกจากฟิตนะฮฺความวุ่นวาย

คำอธิบาย

อธิบายประเภทของฟิตนะฮฺ ผลของความไม่รู้และการคลุกคลีกับคนชั่วต่อการเกิดความวุ่นวาย ความอคติเคียดแค้นของยิวและคริสต์ ความสำคัญของการยึดมั่นแนวทางของประชาชาิติมุสลิม

ส่งฟีดแบ็ก