แนวทางของท่านนบีในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ไม่ใช่มุสลิมและมุนาฟิก

คำอธิบาย

แนวทางของท่านนบีในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ไม่ใช่มุสลิมและมุนาฟิก อธิบายความหมายของกาฟิรและมุนาฟิก สาเหตุแห่งนิฟากและการญิฮาดกับมุนาฟิก ฯลฯ

ส่งฟีดแบ็ก