อิสลามกับความรู้

ผู้บรรยาย : มุหัมมัด ปูรัชชา

ตรวจทาน:

คำอธิบาย

ตอบข้อสงสัยเคลือบแคลงของบรรดานักบูรพาคดี ต่อความสัมพันธ์ระหว่างอิสลามกับความรู้

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก