ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คือกุญแจสู่ความยึดมั่นในศาสนา

ส่งฟีดแบ็ก