อัล-วะญีซ ฟี ฟิกฮิซ ซุนนะฮฺ วัลกิตาบิล อะซีซ : บทว่าด้วยการแต่งงานและการหย่า

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

หนังสือซึ่งเขียนโดยเชคอับดุลอะซีม บะดะวีย์ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตามแนวกุรอานและสุนนะฮฺในเรื่องของการแต่งงานและการหย่าร้าง แปลเป็นภาษาฝรั่งเศษโดยอบูอนัส

ส่งฟีดแบ็ก