คำปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ความหมาย เงื่อนไขและความสำคัญ

คำอธิบาย

คำปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ความหมาย เงื่อนไขและความสำคัญ

ส่งฟีดแบ็ก