ฟัตวาฟิกฮฺว่าด้วยเรื่องการแพทย์ในเดือนรอมฎอน

คำอธิบาย

ฟัตวาฟิกฮฺว่าด้วยเรื่องการแพทย์ในเดือนรอมฎอน

ส่งฟีดแบ็ก